Έγκριση σχεδίου Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου.