Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. για «Δημιουργία Γωνιών ανακύκλωσης».