Έγκριση σχεδίου δανειστικού συμβολαίου για την διενέργεια προληπτικού ελέγχου νομιμότητας για τη χορήγηση τοκοχρεολυτικού δανείου ύψους 868.000,00 € για την εκτέλεση του έργου « Δράσεις για την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας ( βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ) » ενταγμένου στο Πρόγραμμα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ »