Έγκριση σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης / Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού για Δήμους με την Κωδική Ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ »