Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου « Αγροτική οδοποιϊα προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Δημοτικής Ενότητας Χασίων » Αρ. Μελ 27/2015. Αναδόχου ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ