Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Χασίων με αριθ. μελ. 59/2016