Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου « Τεχνικά έργα στο δρόμο Διασελάκι Κατάκαλη » αριθ. μελ. 126/2010 αναδόχου Λαβού Κωνσταντίνου Ε.Δ.Ε.