Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΣΠΑΣΙΜΑΤΑ ΑΓΩΓΟΥ) ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ » με αριθ. μελ. 38/2020