Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Χασίων » με αριθμό μελέτης 35/2014 αναδόχου Ιωάννης Σιαμίδης & ΣΙΑ Κατασκευαστική Ε.Ε. ( Τεχνική Εταιρία )