Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Πλήρης αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο Δεσκάτης από πυρκαγιά » αναδόχου Κ/Ξ Σουλεμέτσης Αθ.- Μητσιούλης Γ. ( Τεχνική Εταιρία ) με αριθμό μελέτης 86/2005