Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « Κατασκευή τεχνικών έργων στο Δήμο Δεσκάτης » με αριθμό μελέτης 25/2016 αναδόχου Κ. Νταγκούμας & ΣΙΑ Ε.Ε. ( Τεχνική Εταιρία )