Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου « Κατασκευή κόμβου στη διασταύρωση γηπέδου » αριθ. μελ. 48/2015 αναδόχου Ξενίδης & ΣΙΑ Ο.Ε. ( Τεχνική Εταιρία )