Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « Υπερύψωση φράγματος Μπάρας Δήμου Δεσκάτης» αριθμ. μελ. 61/2012 , αναδόχου Κοτίτσα Ιωάννη του Γεωργίου ( Εμπειροτέχνης )