Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « Επέκταση δικτύου ύδρευσης στάβλων Τ. Κ. Δασοχωρίου » με αριθ. μελ. 37/2015