Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων οικισμού Δήμητρας » αριθμός μελέτης 83/2010 (πρώην Δήμου Χασίων ) αναδόχου Κατσιαφλάκα Κώστα ΕΔΕ