Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου « Διαμόρφωση χώρων πρασίνου Δ.Δ. Δήμου » αριθ. μελ. 28/2010 ( πρώην Δήμου Χασίων ) αναδόχου Τσακνάκη Αριστέας ΕΔΕ