Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου Χαλικόστρωση αγροτικού δρόμου από οικισμό Δήμητρας προς Ταμιευτήρα Ιλαρίωνα αριθ. μελ. 91/2018