Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου Ασφαλτόστρωση δρόμου από Ξηραντήριο προς ΔΙΑΔΥΜΑ με αριθ. μελ. 23/2017