Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου Ασφαλτόστρωση δρόμου από διασταύρωση Καρπερού-Κατάκαλης προς γέφυρα Αγ. Αθανασίου αριθ. μελ. 88/2018