Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων 6,00km αριθ. μελ. 15/2017