Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση φθορών και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κλειστού Γυμναστηρίου Δεσκάτης» αριθμ. μελ. 43/2016 αναδόχου ΚΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔΕ.