Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « Αντιπλημμυρικά έργα ( Κατασκευή τεχνικών πρόσβασης ) » με αριθμό μελέτης 6/2016 αναδόχου Γάκης Κατασκευαστική Ο.Ε. ( Τεχνική Εταιρία )