Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Καρπερού » αναδόχου Γάκης Κατασκευαστική Ο.Ε. αριθμ. μελ. 82/2010