Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου « Ανάπλαση χώρου στη γέφυρα Σακαβάρα» αριθ. μελ. 34/2015 αναδόχου Δήλμας Βασίλειος ΕΔΕ