Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου « Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου Τ.Κ. Δασοχωρίου » Αρ. Μελ.66/2013 Αναδόχου ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ