Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου « Βελτίωση – Ανάπλαση κεντρικών ιστών πόλης Δεσκάτης» αριθ. μελ. 74/2011 αναδόχου Κόγιου Γεωργίου Ε.Δ.Ε.