Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου « Μελέτη έργων περιφερειακών οδών Δήμου Δεσκάτης» αριθ. μελ. 75/2011 αναδόχου Τσιοβάκας &ΣΙΑ Ε.Ε. ( Τεχνική Εταιρία )