Έγκριση Πρωτοκόλλου επιτροπής παραλαβής του έργου: «Εσωτερικοί χρωματισμοί σχολικών μονάδων», αρ.μελέτης: 30/2018 ΔΤΥ Δ. Γρεβενών.