Έγκριση προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δ.Ε.Π.Α.Π. Οικονομικού έτους 2022