Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής κοινόχρηστων χώρων