Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια «Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών ΔΕ Δεσκάτης» προϋπολογισμού 225.725,58€ με Φ.Π.Α.