Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτόστρωση δρόμου από διασταύρωση Καρπερού-Κατάκαλης προς γέφυρα Αγίου Αθανασίου» εκτιμώμενης αξίας 170.000,01 € (με Φ.Π.Α.)