Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Ενός φορτηγού αυτοκινήτου με αλατοδιανομέα και λεπίδα αποχιονισμού» συνολικής δαπάνης 145.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.