Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης δημοπρασίας του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙ Α ΕΝΟΣ (1) ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΚΑΙ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ».