Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2022»