Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης & Αξιολόγησης Προσφορών του έργου: Βελτίωση βατότητας δασικού δικτύου αντιπυρικής προστασίας δημοτικού δάσους Καρπερού Δήμου Δεσκάτης Π.Ε. Γρεβενών.