Έγκριση πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού της προμήθειας «Αναβάθμιση των υποδομών του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Δεσκάτης», συνολικού προϋπολογισμού 977.000,00 € πλέον ΦΠΑ (ποσό 1.211.480,00 € με ΦΠΑ ).