Έγκριση πρακτικού ανοίγματος δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών καθώς και οικονομικών προσφορών του δημόσιου ανοιχτού επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, του για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2020 του Δήμου Δεσκάτης και των Νομικών προσώπων αυτού.