Έγκριση πρακτικού ανοίγματος δικαιολογητικών παράτασης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτόστρωση δρόμου από διασταύρωση προς Παλιοπαναγιά» εκτιμώμενης αξίας 53.766,75€ με (Φ.Π.Α. 24% ).