Έγκριση πρακτικού ανοίγματος δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2018» του Δήμου Δεσκάτης και των Νομικών του Προσώπων.