Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή υπόστεγου στο κτίριο επαρχιακού Κέντρου Γεωργικής Εκπαίδευσης Δεσκάτης» εκτιμώμενης αξίας 59.995,97€ πλέον Φ.Π.Α. 24%