Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου από ξηραντήριο προς ΔΙΑΔΥΜΑ προϋπολογισμού 645.000,00€.