Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Ύδρευση Καρπερού (Κατασκευή αγωγού ύδρευσης)» εκτιμώμενης αξίας 461.000,00€ (με Φ.Π.Α. ).