Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Εσωτερικοί χρωματισμοί Σχολικών μονάδων» προϋπολογισμού 110.000,00 € με Φ.Π.Α