Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινών αναδόχων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια μέρους τροφίμων για το έτος 2020 του Δήμου Δεσκάτης