Έγκριση πρακτικού ανάδειξης οριστικών αναδόχων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια μέρους τροφίμων για το έτος 2021 του Δήμου Δεσκάτης