Έγκριση Πρακτικού ακαταλληλότητας οχημάτων ( Απορριμματοφόρα )