Έγκριση πρακτικών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης δημοτών και εφαρμογές έξυπνης πόλης στον Δήμο Δεσκάτης»