Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου ” Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Περιφερειακού Δήμητρας”