Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για το έργο “Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων και κατασκευή τεχνικών δρόμων προς Κατάκαλη”